Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Master puhdistuspalvelut Oy

Y-tunnus: 3121394-9

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

info@masterpuhdistus.fi

Master Puhdistuspalvelut Oy

Laurinlahdenkuja 8 B 3

02320 ESPOO

3. Rekisterin nimi

Master puhdistuspalvelut käyttäjäerekisteri

4. Henkilötietojen rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

palvelun toteuttaminen

asiakastapahtumien varmentaminen

asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

markkinointi

analysointi ja tilastointi

mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asioita:

Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero

Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tapahtuma-, käyttäjäanalyysi- ja profilointitiedot

Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut

Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

käyttäjältä itseltään puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta, tai muulla vastaavalla tavalla

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

toisten käyttäjien antamat arviot ja kommentit käyttäjästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien tietoja saatetaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kampanjoita, suoramarkkinointia, yhteistyöhankkeita, kohdennettuja tarjouksia tai muita vastaavia tarkoituksia varten.

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito, verojen maksu, työsopimusten laatiminen, työhistorian kirjaaminen tai muut työntekoon liittyvät velvoitteet.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Yksityisyyden suojan piirissä olevia tietoja (esim. henkilötunnus) toimitetaan ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamisen kannalta. Nämä yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet ehdottomaan luottamuksellisuuteen tietojen osalta.

Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse info@masterpuhdistus.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.